Best. Maps. Ever.
Contact - Fr - Nl

Uw bedrijf is actief in service na de verkoop, maintenance en herstelling, u moet dus uw medewerkers opvolgen tijdens hun gerichte of geplande interventies. U wil in real time weten waar uw teams zich bevinden? Welke medewerker kan het snelst dringend ingrijpen? U wil de interventietijd nauwkeurig factureren? Telefleet geolokalisatie kan u een antwoord geven op al deze vragen en nog veel meer andere functies aanbieden.

Geoplanning is een instrument voor geografische planning waarmee elk bedrijf zijn middelen op het terrein optimaal kan inzetten en plannen, wat heel wat winst oplevert en bovendien de kwaliteit van de service aan de klant verbetert.
Kernfuncties van Geoplanning, het instrument voor geografische planning:

  • Geoplanning is de module voor optimale geografische planning die uw eigen beheersinstrumenten aanvult (ERP, CRM, geolokalisatiesysteem, …).
  • Geoplanning maakt het mogelijk om taken toe te wijzen aan en de routes te optimaliseren van het buitenpersoneel en om hun activiteiten te rationaliseren (arbeidstijd, km, service).
  • Geoplanning bereidt de planning en de routebladen voor en maakt het ook mogelijk om de communicatie met de terreinteams voor te bereiden en om hun werkelijke prestatie en de naleving van de voorschriften te analyseren.

Meer weten over Geoplanning en de optimalisering van de rondes van terreinmedewerkers.